NYHEDER
 
PROJEKT "LIV I BY OG SKOLE"
I Jammerbugt Kommune ønsker politikerne at øge fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING i landistrikterne: Hvordan skal skolen og lokalsamfundet i eksempelvis Nørhalne i et aktivt samarbejde sikre grobund for fortsat skole og udvikling i området?

På mødet i Nørhalne Samarbejdet den 4. dec. 2014 blev der nedsat et udvalg, som skal arbejde med en beskrivelse af, hvordan vi kan nå målene i hensigtserklæringen om at udvikle/forskønne Nørhalne – med fokus på koblingen mellem skoleudvikling og landdistriktsudvikling. Arbejdet starter op i januar 2015. Inge Pedersen er tovholder og i gruppen indgår repræsentanter fra Nørhalne Samarbejdet og Nørhalne Skole

 

 

Projekter

Nørhalne Samarbejdet har et ønske om at arbejde sammen om fælles projekter til gavn for borgerne i Nørhalne. Flere ideer er blevet drøftet på vores møder og nedenfor kan du se hvilke tiltag der arbejdes på i øjeblikket. Endvidere vil Nørhalne Samarbejde gerne bakke op om de enkelte foreningers egne projekter.
 

Igangværende og afsluttede projekter

Dvs. projekter, som enten udspringer af Nørhalne Samarbejdets egne initiativer eller som er igangsat af de enkelte foreninger eller borgergrupper, men som involverer Nørhalne Samarbejdet

 

Liv i by og skole + bosætningskampagne

  • Inge Pedersen, Mads Krage og Mette Svendsen har i oktober 2015 deltaget i en workshop i Jammerbugt kommune om bosætning. Kommunen har hyret konsulentfirmaet ”Tankegang”, til at hjælpe byerne med at lave markedsføringsmateriale, som kan øge bosætningen. Mette og Mads præsenterede på et møde i Nørhalne samarbejdet, et super flot forslag til en bosætningskampagne for Nørhalne: Ideen er at lave en film der skal vises på facebook og andre sociale medier.  Filmen har 3 hovedemner: Byen, Borgerne og Tilbuddene. Det er meningen at der nedsættes en arbejdsgruppe, som går videre med forslaget/ideen.  Vi følger op på arbejdet …

     

Forårsmarked - Nørhalne Marked

  • Der er nedsat en tovholder- og planlægningsgruppe, som er ved at udarbejde et idé-katalog. Nørhalne Samarbejdet arrangerede Forårsmarkedet 2015. Det er nu blevet til Nørhalne Marked og bliver afholdt i juni 2017.
 
Nørhalne-stien
  • En borgergruppe har igangsat et stort og vigtigt arbejde omkring etablering af et nyt stisystem og rekreative områder i Nørhalne.
 
Gavlmaleri (2017)
  • IFN's Kunstvenner har igangsat planer om udførelsen af et gavlmaleri på Vadumvej (ved busstoppestedet overfor Brugsen).

Kunst i Krydset: TINGSTEDET

  • En arbejdsgruppe bestående af medlemmer af bestyrelsen i IFN's Kunstvenner er igang med udarbejdelsen af et forslag til udsmykning af "den grønne trekant" ved krydset Bakmøllevej/Bygaden (ved Forsamlingshusets parkeringsplads)
  • Projektet blev afsluttet i december 2017
 
Gem
Gem