Tilknyttede Foreninger / Lokalhistorisk Forening

Biersted Nørhalne Lokalhistoriske Forening

BAGGRUND

Biersted Nørhalne Lokalehistoriske Forening har følgende formål:

  • at fremme og styrke den almene interesse for Biersted sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv.
  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Biersted sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
  • at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

 AKTIVITETER

  • 2 arrangementer med foredrag – forår og efterår.
  • Udstilling.
  • Generalforsamling.
  • Deltagelse i lokale arrangementer efter forespørgsel.

For løbende at kunne udvikle Lokalhistorisk Forening er det vigtigt med borgernes støtte. Det koster 25,- kr. årligt pr. person at være medlem

Nørhalnes repræsentant i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forenings bestyrelse er

Inge Pedersen, Bøgevej 6, Nørhalne,

tlf. 98268047/23610047/mail: inge-p@mail.dk.

Kontakt Inge for en snak om medlemskab og lokalhistorie.

 

 

KONTAKT

Inge Pedersen, Bøgevej 6, Nørhalne,