Tilknyttede Foreninger / Menighedsrådet

Menighedsrådet

BIERSTED KIRKE
Nørhalne er en del af Biersted sogn og hører derfor også til Biersted kirke.

 Kirken ligger på bakken imellem Nørhalne og Biersted (Nørhalnevej 51, 9440 Åbybro). Kirken er åben for besøg hverdage ml. 8.00-16.00 og kirkegården er desuden altid et besøg værd.ARRANGEMENTER

Biersted kirke har, ud over de mange kirkelige handlinger, også en bred vifte af forskellige andre arrangementer for alle aldersgrupper. Så som babysalmesang, ideaftner, senior-cafe, pigeklub, sangaftner og meget mere.

SOGNEGÅRDEN I NØRHALNE

En del af disse arrangementer finder sted i sognegården, som ligger i Nørhalne (Bygaden 10, 9430 Vadum).

Sognegården benyttes også i andre sammenhænge, f.eks. ved forårsmarkedet, internationalt fodboldstævne, foreningsarrangementer mm.

Endvidere er det muligt for sognets medlemmer at anvende lokalerne. Blot skal der være en form for kirkelig sammenhæng i benyttelsen, og det er en betingelse, at det ikke sker i konkurrence med forsamlingshusets udlejning.


INFO

Vil man vide mere om Biersted kirke, sognegården mm., kan man besøge hjemmesiden: www.bierstedkirke.dk


Man er også meget velkommen til at kontakte:


Sognepræst: Sofie G. Winkel på tlf.98268038 eller mail: sgw@km.dk

Repræsentant i Nørhalne Samarbejdet:

Niels Ole Nielsen, Gustav Zimmersvej 6, 9430 Vadum, Tlf.nr: 98 26 86 71, Mobilnr. 51 24 76 11. Mailadr.: enon@turbopost.dk