Tilknyttede Foreninger / Nørhalne Borgerforening

Nørhalne Borgerforening

BAGGRUND

Borgerforeningen er stiftet i 1963 og havde i 2013 50 års jubilæum. For en del år siden overtog borgerforeningen forsamlingshuset, da bestyrelsen ikke kunne få økonomien til at hænge sammen.

FORMÅL

Foreningens formål er alt der gavner borgerne i Nørhalne og ved sammenkomster og støttevirksomhed, at fremme sammenhold og trivsel blandt borgerne.

Endvidere at virke som bindeled mellem borgere og kommune, andre myndigheder og foreninger. Dette skulle gerne medføre at Nørhalne er en god by at bo i.

Organisation

Foreningen består af en bestyrelse på 7 personer og er følgende:

 • Formand Torben Hillebrandt
 • Næstformand Torben Larsen
 • Kasserer Orla Stenkær
 • Sekretær Janni Hebbelstrup
 • Knud Erik Jensen
 • Kaj Jørgensen
 • Pia Sylvester

Herudover har vi mange gode frivillige hjælpere, som vi er meget glade for. Er der nogle som vil hjælpe med de mange opgaver som foreningen beskæftiger sig med, så kontakt en i bestyrelsen.

Medlemskontingent

Personligt medlemskab                 kr. 150

Hustandsmedlemskab                   kr. 200

Vi har brug for så mange medlemmer som muligt idet kontingentet er en væsentlig del af foreningens indtægter. Beløbet kan betales via kontonummer 7456-0001038261.

Er du medlem af foreningen, kan du låne borde, stole og service samt flag og flagstænger gratis.

Endvidere får du 20% ved leje af forsamlingshuset (tlf. 70205074)

AKTIVITETER

Vi er en forening med mange aktiviteter, men er der nogle som har nye ideer må i gerne henvende jer til bestyrelsen, så vil vi drøfte om det er noget vi vil tage del i.

 • Generalforsamling i februar
 • Fastelavnsfest i februar
 • Gule ærter for pensionister i marts
 • Sankthansbål i juni
 • Juletræ i samarbejde med idrætsforeningen
 • Borgermøder (efter behov)
 • Loppemarkeder
 • Banko hver onsdag fra september til maj
 • Aktiv i opførelse af lejeboliger på Gustav Zimmersvej.

Herudover sørger vi for følgende

 • Opsætning af flag ved konfirmationer og andre arrangementer i byen.
 • Opsætning af julelys ved pensionistboligerne og på torvet ved sognegården.
 • Vedligeholdelse af grønt område (trekanten Bakmøllevej/Vadumvej)

KONTAKT

Nyt fra borgerforeningen og forsamlingshuset, vil du altid kunne se i vores infokasser ved Brugsen og forsamlingshuset. Endvidere henvises til Nørhalne Kalenderen.

Ligeledes kan du se hvem du kan kontakte, med hensyn til hvis du har effekter til loppemarkedet.

Husk at du kan støtte borgerforeningen og spare penge på din elregning, ved at tilmelde dig forenings el ved Energi Nord. Se mere på www.energinord.dk

 

 

Nørhalne Forsamlingshus

KONTAKT (borgerforening):
 
Formand for borgerforeningen:

Torben Hillebrandt.

Tlf 22376621

Mail: torbenrnielsen@hotmail.com

 

Repræsentant i Nørhalne Samarbejdet:

Niels Ole Jensen