Tilknyttede foreninger

En række foreninger udgør Nørhalne Samarbejdet. I venstre kolonne kan du se en kort introduktion til den enkelte forening, men vil du se mere om foreningen og dens arrangementer, henvises til foreningens egen hjemmeside. Denne kan findes under omtalen af den enkelte forening.

Kontaktpersoner

Under beskrivelsen af den enkelte forening finder du også den eller de relevante kontaktpersoner og information om hvordan du kontakter pågældende.
Tovholdergruppen består af representanter fra nedenstående foreninger.
Til hvert møde deltager 1-2 medlemmer fra hver forening
 • God Leg og Læring
 • Nørhalne Antenneforening
 • Nørhalne Borgerforening
 • Lokalhistorisk Forening
 • Nørhalne Rideklub
 • Menighedsrådet
 • Dagli’ Brugsen Nørhalne
 • IFN´s Kunstvenner
 • Nørhalne Vandværk
 • "Bosætningsgruppen"
 • Tovholder / sektertær: Kurt Kristensen
 • Regskab: Orla Stenkær 
 • Nørhalne Skole v/ Finn Bonde

Øvrige samarbejdspartnere

Nørhalne Samarbejdet har nær kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder eksempelvis Nørhalne Skole...
 

Relevante links