Hvad er Nørhalne Samarbejdet?

Nørhalne Samarbejdet består af en tovholdergruppe med repræsentanter fra alle foreninger i Nørhalne. Nørhalne Samarbejdet startede op i 2013. Baggrunden var et ønske om et tættere samarbejde mellem byens forskellige foreninger og dermed også en bedre koordinering af de mange aktiviteter som foregår i byens foreninger.

Det første projekt, som blev igangsat, var Nørhalne Kalenderen, som er en oversigt over de aktiviteter, der sker i byen. Meningen er, at gøre opmærksom på alle de mange spændende ting, der sker i byens foreninger. Kalenderen kan hele tiden findes på Facebook. Her bliver den løbende opdateret med nye arrangementer. Du kan også finde kalenderen her på siden.
Arbejdet har udviklet sig til et større samarbejde på tværs af foreningerne og et naturligt navn for dette forum blev derfor: Nørhalne Samarbejdet.

På denne side kan du se, hvem der er kontaktpersoner for de forskellige foreninger i byen. De forskellige foreninger er også kort beskrevet, men det er meningen, at man i øvrigt går ind på foreningernes hjemmeside og/eller facebookside for at orientere sig om nyheder mv. Links hertil fremgår på denne side.

Nørhalne Samarbejdet mødes nogle gange i løbet af året og det er ambitionen at samarbejdet skal udbygges. Andre foreninger, der har lyst til at deltage i samarbejdet, er meget velkomne. :-)

BOSÆTNING I NØRHALNE - Nørhalne har det hele! :-) http://www.derforjammerbugt.dk/noerhalne-kort-overskrift/

NYHEDER: Hvad sker der i byen / Igangværende projekter

SE HER!

 
 
Nørhalne Samarbejdet er gået sammen om en række projekter og er generelt støttegruppe for de forskellige foreningers arrangementer eller projekter.
I øjeblikket arbejdes på følgende projekter:
 • "liv i by og skole" + bosætningskampagne

 • Nørhalne Marked

 • Nørhalne-stien (2015-2016)

 • Kunst i Krydset / TINGSTEDET (2016)

 • Gavlmaleri (2018)

 
Det nye gavlmaleri blev indviet en regnfuld sommerdag i juni 2018 :-)
 
Gem
Gem
Gem
Gem
Gem

Tilknyttede foreninger

En række foreninger udgør "Nørhalne Samarbejdet"
 

KUNST I KRYDSET ER NU DØBT "TINGSTEDET"

Land-art projektet blev indviet i december 2016. Se omtale i Åbybro Posten.
 
Besøg også Tingstedet's helt egen hjemmeside og se tilblivelsen af det flotte projekt :-)
 
 

 

Gem
Gem
Gem
Gem

Nørhalne Kalenderen

KALENDER (Andet halvår 2018)
 
Nørhalne Kalenderen udgives hvert halve år (hhv. januar og juli) og bliver husstandsomdelt i Nørhalne by og i de nærmeste dele af oplandet.
På kalenderen kan du se hvilke arrangementer der er det pågældende halvår i de forskellige foreninger tilknyttet Nørhalne Samarbejdet.
 
 
Kalenderen kan ses på Facebook 
 
 
 
 

 

NØRHALNE VISER KUNST 2018

Blev igen en kæmpe succes, med over 7000 besøgende!
Se omtale på facebook.
 
Gem
Gem
Gem
Gem
Gem

Hvorfor bo i Nørhalne? - "10 stærke"

 1. En by i vækst – 15 km fra Aalborg
 2. Et stærkt foreningsliv og et godt fællesskab.
 3. En lokal skole med stærk faglighed, fællesskab og trivsel.
 4. Vuggestue, dagpleje og børnehave.
 5. Bus med hyppig afgang til Aalborg centrum og lufthavn.
 6. Den bedste dagligvarebutik og pizzeria lige om hjørnet.
 7. Kun 4 min. til motorvej, 10 min. til lufthavn og 20 min. til Universitetet og det nye super-sygehus.
 8. Store Vildmose som nabo, rekreative områder med stier og søer.
 9. Flotte nye parcelhuse, lejeboliger og nye byggegrunde på vej – og alt til fornuftige priser.
 10. Årlig international fodboldturnering og stor kunstudstilling

 

Se mere på Jammerbugt Kommunes hjemmeside om fordelene ved at bosætte sig i Nørhalne:  http://www.derforjammerbugt.dk/noerhalne-kort-overskrift/

 

Nye lejeboliger i Nørhalne

Nye byggegrunde i Nørhalne

NØRHALNE MARKED 2018!

Igen i år bliv der afholdt Nørhalne marked med børnelopper, gadefodboldturnering, salg af pølser og meget mere.

Se meget mere på Facebook
 
 
Gem
Gem
Gem

Nørhalnestien

 - frivllige ildsjæle i Nørhalne har lavet en kæmpe indsats! :-)

 
 
 

De frivillige i Nørhalne-sti projektet har i foråret fået lavet stiforløbet gennem skovhaven ved Sulstedvej.

"LIV I BY OG SKOLE"

I Jammerbugt Kommune ønsker politikerne at øge fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING: Hvordan skal skolen og lokalsamfundet i eksempelvis Nørhalne i et aktivt samarbejde sikre grobund for fortsat skole og udvikling i området? På et møde i Nørhalne Samarbejdet den 4. dec. 2014 blev der nedsat et udvalg, som skal arbejde med en beskrivelse af, hvordan vi kan nå målene i hensigtserklæringen om at udvikle/forskønne Nørhalne – med fokus på koblingen mellem skoleudvikling og landdistriktsudvikling. Arbejdet startede op i januar 2015. Inge Pedersen er tovholder og i gruppen
indgår repræsentanter fra Nørhalne Samarbejdet
og Nørhalne Skole. Arbejdet blev færdigt og
indsendt til kommunen ved udgangen af april 2015.

Se mere om "Liv i by og skole" her

 
Bosætningskampagne i Jammerbugt Kommune Se her
 

Bosætningskampagne for Nørhalne

Inge Pedersen, Mads Krage og Mette Svendsen har i oktober 2015 deltaget i en workshop i Jammerbugt kommune om bosætning. Kommunen har hyret konsulentfirmaet ”Tankegang”, til at hjælpe byerne med at lave markedsføringsmateriale, som kan øge bosætningen. Mette og Mads præsenterede på et møde i Nørhalne samarbejdet, et super flot forslag til en bosætningskampagne for Nørhalne: Ideen er at lave en film der skal vises på facebook og andre sociale medier.  

Filmen har 3 hovedemner: Byen, Borgerne og Tilbuddene. Det er meningen at der nedsættes en arbejdsgruppe, som går videre med forslaget/ideen. 

Vi følger op på arbejdet …

Café-aften om "Liv i by og skole"

Tirsdag den 24. marts blev der afholdt møde om
udvilking i Nørhalne og samarbejdet mellem
skolen og landdistriktet.
Arbejdsgrupen har efterfølgende samlet materialet
fra aftenens gruppearbejde og diskussion,
og vil bruge det i den videre proces.
 
Tak til alle de fremmødte :-)
 
 
 

To skoleledere i projekt Liv i By og Skole

 

Finn Bonde (forrest), skoleleder på Nørhalne skole og Lars Salomonsen, skoleleder på Gjøl skole.

Om Nørhalne skole

 • Nørhalne er en grundskole med ca. 175 elever i 0. – 6.kl.
 • Skolen er 2 sporet på enkelte klassetrin (2. og 3.kl.)
 • Der er i gennemsnit 19-20 elever/klasse.
 • Der er tilhørende SFO med ca. 80 elever tilmeldt.
 • Der er i alt 30 ansatte.  

Nørhalne Skole

Se mere på skolens hjemmeside: http://norhalneskole.skoleporten.dk/sp
 
Nørhalne Skole
Bygaden 24, Nørhalne, 9430 Vadum
72578120
 
Skoleleder: Finn Bonde
Formand for skolebestyrelsen: Anders Bach

Nørhalne Skole - Har det hele! Se Pofil

 
 

INDVIELSE AF BYENS AKTIVITETSPLADS

God Leg og Læring har i samarbejde med medlemmer, Nørhalne Skole, frivillige hjælpere, fonde og sponsorer nu fået færdiggjort aktivitetspladsen. Indvielsen af aktivitetspladsen fandt sted onsdag d. 28. oktober kl. 16. Der var officiel åbning af pladsen v/ borgmester Mogens Gade, efterfulgt af et par taler. Skolens kor stod for underholdningen og der var en række aktiviteter for børn samt kaffe, saftevand, kagemand og popcorn til alle. Det blev en fantastisk dag med smil og glæde over den flotte aktivitetsplads.
TAK til de mange frivillige som har virkeliggjort projektet :-)